Kraftig tillväxtfas, vi hjälper varandra!

Xolaris Civil Security AB tar hjälp av Skylite för IT-drift.

- Skylites gedigna kunskap för IT-drift gör oss trygga och vi kan lägga all vår tid och fokus på vår egen utveckling säger Fredrik Larsson CFO på Xolaris.

Xolaris är i en kraftig tillväxtfas och vill därför säkerställa att man har en säker, uppdaterad och tillförlitlig IT-miljö. Därför har man outsourcats IT-driften till Skylite AB. Skylite AB levererar en komplett lösning från sitt datacenter med en säker, uppdaterad IT-miljö med såväl backoffice, produktions och testservrar för Xolaris utvecklingsmiljöer. Naturligtvis inklusive nätverk, brandväggar och övriga säkerhetsfaktorer som krävs. Support och felanmälan för användarna sköts av Skylites servicedesk.
– Superkul att få hjälpa ett högteknologiskt bolag i vår egen bransch som Xolaris säger Mattias Lindström VD på Skylite AB