Skylite Affärsutveckling AB

Skylite Affärsutveckling strävar efter att vara den partner ni vänder er till när ni vill utveckla er egen verksamhet. Våra konsulters kompetens är sprungen ur olika former av verksamhetsutveckling där IT ofta är en viktig parameter. Samtliga våra konsulter har erfarenhet av ledande befattningar inom förvaltningsorganisationer, projekt/uppdragsledning, kvalitetsledning samt som chefer inom IT.

Affärsutveckling, strategier och genomförande

Skylites affärsutvecklare har kunskapen och verktygen för att tillsammans med er och era medarbetare arbeta fram en Vision, vilka Mål som är viktiga och upprätta Strategi samt den handlingsplan som gör att visionen uppfylls.

Verksamhetskonsulting

Skylites verksamhetskonsulter hjälper dig identifiera förändringsbehov och kan bistå till att beskriva hur förändringen bör se ut. Det kan vara förändring i System, hur ni arbetar i era Processer, förändringar i Organisation eller en kombination av dessa.

Projekt/uppdrag

Skylites erfarna projektledare har kunskapen och erfarenheten att hjälpa dig planera och leda Projekt samt förändringsarbete oavsett om förändringen berör processer, infrastruktur, system eller organisationsförändringar

Analytics – Business Intelligence

Skylite kan hjälpa dig att få svaren. Genom att sammanställa och kombinera olika former av data som din verksamhet eller omgivningen tillhandahåller får du underlag för att förstå verksamheten och fatta de beslut som behöver tas.

Kompetensstöd

Skylite kan erbjuda stöd, vara bollplank samt arbeta operativt inom ledningsfrågor, offentliga upphandlingar, säkerhetsanalyser, test och kvalitetsarbete för att nämna några områden.

Microsoft 365

Skylite har hjälpt flera organisationer med transformeringen till MS365 och kan hjälpa till med att kartlägga era behov och utifrån dessa behov införa en anpassad lösning

Licensiering

Är ni rätt licensierade? Försvinner det en massa pengar i onödiga licenskostnader eller skulle en revision kunna innebära omfattande böter. Skylite kan hjälpa er med att upprätta strukturer så att det komplexa arbetet med licenser blir lättare att hantera.

 

Tillsammans löser vi morgondagens IT!

Tjänster utförda av Skylite Affärsutveckling AB

Personal Skylite Affärsutveckling AB

 

Anders Lundgren
Konsult
Skylite Affärsutveckling AB
Gustav Nordlund
Gustav Nordlund
Konsult
Skylite Affärsutveckling AB
Joakim Johansson
Joakim Johansson
VD - Skylite Affärsutveckling AB
Skylite Affärsutveckling AB
Leif Jonsson
Leif Jönsson
Konsult
Skylite Affärsutveckling AB
Linda Lampinen
Lina Lampinen
Konsult
Skylite Affärsutveckling AB
Marcus Groth
Konsult
Skylite Affärsutveckling AB
Marie Arvidsson
Konsult
Skylite Affärsutveckling AB
Matilda Grönberg
Konsult
Skylite Affärsutveckling AB
Mia-Fredrika Fredriksson
Konsult
Skylite Affärsutveckling AB
Moa Eriksson
Konsult
Skylite Affärsutveckling AB
Per Olsson
Per Olsson
Konsult/Försäljning
Skylite Affärsutveckling AB