Skylite levererar IT-tjänster och IT-funktioner med yttersta kvalitet.

Fyra bolag under samma tak

Skylite erbjuder expertis inom hela spektrat av IT.

Tillsammans möter vi morgondagen

Skylite drivs av att vara med och lösa morgondagens utmaningar tillsammans med kund.

 

 

Affärsutveckling

Vi lever i en värld som förändras i allt snabbare takt. Vision, Strategi och Mål bygger upp målbilden för din verksamhet. För att nå målbilden måste förluster och förbättringspotentialen i processer, system och organisation identifieras och tas omhand. Skylite är din partner på resan att öka din verksamhets konkurrenskraft.

All inclusive

All inclusive – bekvämt och enkelt. Skylite är med dig hela vägen, från uppstart till målgång. Det betyder att vi tar ansvar för hela uppdraget, från nulägesbeskrivningen och omvärldsanalys till installation och drift.

Oberoende

Oberoende ger trygghet. Skylite är helt leverantörsneutrala. Men med vår expertis och stora nätverk hittar vi de oväntade lösningarna som passar just dina behov och utmaningar. Många gånger med långsiktigt hållbara mervärden. Skylite hjälper dig att välja rätt.

Verksamhetsnytta

Verksamhetsnytta går före teknik. Med fokus på din verksamhets unika förutsättningar och behov hittar vi rätt lösning för att nå utpekade mål. Skylite ger dig verktygen som blir språngbrädan för nya möjligheter. Ibland är molnet rätt väg, ibland är det appar eller mobilteknik. Men det är alltid människan som står i centrum.

Omvärldsbevakning

Snabbföränderlig omvärld utmanar. Oavsett bransch och storlek på bolag snurrar världen allt snabbare. Förändring har blivit en naturlig del av vardagen. Du har upplevt det själv. Ny teknik och nya beteenden kullkastar gamla sätt att göra affärer och agera. Men vilken väg ska du och ditt företag välja för att säkerställa framtiden? Med Skylites omvärldsbevakning får du koll på läget och de vassaste råden.