Skylite Security AB

Skylite Security hjälper er med att stärka er robusthet. Vi kan Cybersäkerhet, IT-säkerhet, kris- och kontinuitetshantering och informationssäkerhet såväl som fysisk säkerhet och säkerhetsskydd.

Våra konsulter har bred och djup erfarenhet från alla aspekter av att hantera risker, hot och sårbarheter – såväl tekniska som organisatoriska – och vi strävar efter att vara den enda ni behöver höra av er till oavsett vad ni behöver hjälp med inom säkerhetsområdet.

Riskhantering

Riskhantering är ett brett område som omfattar allt från organisation, roller och resurser till att faktiskt genomföra riskanalyser och åtgärder för att hantera risker. Skylite hjälper dig oavsett var du är i processen.

Kontinuitetshantering

Alla organisationer behöver tänka på hur verksamheten ska fortsätta fungera vid ett större avbrott eller annan typ av kris. Skylite har kompetensen och erfarenheten att hjälpa dig med att säkra din fortsatta verksamhet, oavsett vad som händer.

Kris

När krisen inträffar kommer du vara glad över att du förberett ledning, rutiner och praktikaliteter för att hantera krisen. Du sammankallar krisledningen, har en färdig agenda och rollerna är tydliga. Dessutom har du övat några gånger. Skylite hjälper dig att sova gott med vetskapen att du är väl förberedd att leda ditt företag genom krisen.

Tekniska Säkerhetstester

Tekniska säkerhetstester kan bestå av att vi skannar era system efter sårbarheter, såväl internt som externt. Det kan även vara avancerade penetrationstester på enskilda system eller annan teknik. Skylite hjälper dig att bli säkrare!

Säkerhetsövervakning och Incidenthantering

En bra incidenthanteringsprocess handlar bland annat om att upptäcka incidenter och hantera dem innan de hinner eskalera och bli till riktiga problem. En bonus är också att du får en bättre kvalitet i hela din verksamhet. Vi på Skylite kan hjälpa dig med allt från att bygga en bra organisation till att upptäcka och praktiskt hantera dina incidenter.

Ledningsstöd

Skylite kan erbjuda stöd, vara bollplank samt arbeta operativt inom ledningsfrågor rörande riskhantering. Du kanske behöver en CIO, CISO eller säkerhetschef? Vi levererar!

Lagkrav och Certifieringar

Ofta pratar man om olika lagstiftningar och certifieringar inom säkerhetsområdet. ISO 27000, 30000, 320000. NIS-direktivet. GDPR. Det finns många fler. Har ni frågor eller behov kan Skylite hjälpa er!

Tillsammans blir vi säkrare!

Tjänster utförda av Skylite Security AB

Personal Skylite Security AB

Emanuel Ågren
Konsult
Skylite Security AB
Henrik Nygren
Konsult/Försäljning
Skylite Security AB
Peter Määttä
Konsult
Skylite Security AB
Tobias Hansson
Konsult
Skylite Security AB